Kontakt:

Spółdzielnia Pracowników Niewidomych
"WARSEN"
Zakład Pracy Chronionej
Sapieżyńska 10
00-215 Warszawa
NIP: 525-000-20-95


Otwarte:
Od PN - PT : 07:00 do 15:00


Telefony bezpośrednie:
Tel: (022) 635-85-50 - sekretariat
Email: warsen@warsen.waw.pl

Tel: (022) 831-46-27 - dział sprzedaży
Email: sprzedaz@warsen.waw.pl

Tel: (022) 635-39-93 wewn. 117 - dział księgowości
Email: ksiegowosc@warsen.waw.pl

Tel: (022) 635-85-50 - dział techniczny - myjnie, szczotki specjalistyczne
Email: techniczny@warsen.waw.pl

Zarząd:


Prezes Zarządu
Tadeusz Kwiatkowski

Z-ca Prezesa ds Rehabilitacji
Janina Majewska

Główny Księgowy
Marianna Krawiec